FAQ: Uitleg Roosterplaats - Support - Roosterplaats

Hoe moet ik Roosterplaats gebruiken?

Zodra u de eerste keer inlogt, krijgt u de mogelijkheid om een 'wizard' te doorlopen. Deze helpt u in 5 stappen door het maken van een rooster. Bent u op zoek naar uitgebreidere aanwijzingen? Kijkt u dan verder in deze support pagina's of in de handleidingen:
- Gebruikershandleiding Planner
- Handleiding medewerkertoegang
- Handleiding voor medewerkers
- Handleiding Rapportage
- Handleiding Hoofdkantoor
- Handleiding Urenregistratie

Kan ik meerdere beheerders aan één rooster koppelen?

U kunt met in totaal 4 beheerders aan één rooster gekoppeld worden. Dit is in te stellen onder 'instellingen' en dan kiezen voor 'account delen'.

Kunnen meerdere gebruikers tegelijk in RoosterPlaats werken?

Ja, dat kan. Het is dan alleen wel mogelijk dat een collega van u de gegevens in het systeem aanpast, terwijl u er ook mee aan het werk bent.

Tot welke informatie krijgen medewerkers toegang via RoosterPlaats?

Wanneer u gebruik maakt van de module medewerker toegang kunt u aangeven tot welke gegevens de medewerkers toegang hebben. U kunt (onder instellingen) de volgende keuzes maken in toegang voor uw medewerkers: Roosters onderling zichtbaar, toestaan van ruilverzoeken, tonen van verlof (en indienen verlofaanvraag), tonen bezetting en bevestiging vragen.
Indien u geen gebruik maakt van de medewerker module is alle informatie alleen zichtbaar voor de roostermaker.

Verlies ik mijn data wanneer ik overstap van een gratis naar een betaald account?

Nee, u verliest geen data. Alle roosters en ingevulde gegevens van medewerkers blijven beschikbaar.

Wat zijn templates en waarom zou ik die gebruiken?

Templates zijn kopieën van eerder gemaakte roosters. Als u een rooster wilt hergebruiken voor een planning dan kan dat via templates. U kunt ervoor kiezen om een template van een geheel rooster te maken maar ook om templates 'stapelen'. Dat houdt in dat u ervoor kunt kiezen de template aanvullend te laden waarbij de ingevoerde data blijft staan. Op deze wijze kunt u voor specifieke afdelingen of diensten templates maken en die naast elkaar laden.

Waarom zie ik niemand staan in mijn bezettingsoverzicht?

Alleen vast personeel wordt weergegeven in het bezettingsoverzicht. Het kan zijn dat u geen vast personeel heeft.

Ik krijg de melding: Er is geen personeel beschikbaar. Wat betekent dit?

Allereerst is het belangrijk dat de beschikbaarheid van de medewerkers is ingevoerd. Dit kunt u invoeren via het menu-item 'Beschikbaarheid'. Daarnaast is het van belang dat medewerkers gekoppeld zijn aan een afdeling. Op de roosterpagina kunt u bij een afdeling via het icoontje met de poppetjes () zien welke medewerkers aan een afdeling zijn gekoppeld. Als deze medewerkers niet overeenkomen met de medewerkers voor wie de beschikbaarheid is ingevuld in een bepaalde week dan geeft het systeem aan dat er geen medewerkers beschikbaar zijn.

Kan ik ook een standaard beschikbaarheid voor medewerkers definiëren?

U kunt een standaard beschikbaarheid definiëren voor uw medewerkers die u elke week kan inladen voor één of alle medewerkers tegelijk. U kunt de standaard beschikbaarheid aangeven via het icoontje 'Beschikbaarheid'. Automatisch inladen kan via het icoontje.

Ik wil mijn afdelingen of tijdblokken anders sorteren

Afdelingen worden standaard op alfabetische volgorde opgenomen in het rooster. U kunt door de namen van de afdelingen aan te passen de sortering beïnvloeden. De tijdsblokken binnen een afdeling worden standaard op starttijd gesorteerd (van vroeg naar laat). U kunt er echter voor kiezen (onder instellingen) om deze ook alfabetisch te sorteren, waardoor u ook de sortering kunt beïnvloeden met de bloknaam.