Payrolling via Roosterplaats

Veel ondernemers stellen zich de vraag of payroll voor hun interessant is.

Het antwoord op die vraag is nagenoeg altijd: Ja.

Zeker wanneer u payrolling inzet waarvoor het bedoeld is: het verlonen van uw flexibele inzetbare schil. Om deze flexibele schil zo efficiënt mogelijk in te zetten werkt Payrollplaats conform het fase systeem van de ABU-cao.

Flexibel door payroll
Door de mogelijkheden die payroll biedt, bent u behoorlijk flexibeler dan het reguliere ketenstelsel (maximaal 3 contracten van bepaalde tijd, gedurende twee jaar). Direct na het overzetten begint de kostenbesparing en krijgt u meer grip op uw personeelsbeleid.

Hoe werkt het?
Op Roosterplaats maakt u (zoals u gewend bent) uw rooster. Vervolgens kunt u aan het eind van de week de week afsluiten en de gemaakte uren laten uitbetalen via Payroll. U bent volledig in controle over de uren die worden uitbetaald en welke medewerkers hieraan meedoen.

Samenwerking met Payrollplaats
Roosterplaats biedt u de mogelijkheid tot payrolling - tegen een zeer scherp tarief - door nauwe samenwerking met payrollplaats.nl.
Uw voordelen

 • Transparant: Dankzij payrolling betaalt u alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Ziekte-, feest- of verlofdagen worden niet achteraf gefactureerd, maar wel uitbetaald aan het personeel.

 • Vaste omrekenfactor: Wij gebruiken een vaste omrekenfactor, waardoor uw kosten altijd inzichtelijk zijn.
  Let op! Er zijn payroll organisaties die werken met een tarief gebaseerd op een percentage over de kostprijs. Omdat u geen inzicht heeft op de daadwerkelijke kostprijs is het niet duidelijk of de percentages reëel zijn.

 • Geen risico’s: U loopt geen arbeidsrechtelijke risico’s. Niet u, maar Payrollplaats is de juridische werkgever van uw personeel. Dankzij deze werkwijze heeft u geen doorbetalingsverplichting bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook bent u gevrijwaard voor ketenaansprakelijkheid of navorderingen.

 • Minder administratie: Wij nemen uw personeelsadministratie over. Hierbij kunt u denken aan de verloning, het verstrekken van loonspecificaties, betaling van loonpremies en werkgeverslasten en wij begeleiden uw personeel in tijden van arbeidsongeschiktheid door onder andere de Wet Poortwachter uit te voeren.

 • ABU CAO: Wij hanteren de ABU CAO, omdat deze geheel voldoet aan de flexwet. Het voordeel: flexibiliteit voor u en goede arbeidsvoorwaarden voor uw personeel.
  Let op! Er zijn payroll organisaties die werken met een eigen CAO. Deze cao’s zijn vaak erg uitgekleed zodat uw personeel geen rechten heeft. Dit is naar onze mening geen goed werkgeverschap.

 • Voordelen voor uw medewerkers: Uw medewerkers worden binnen zeven dagen uitbetaald, zijn automatisch verzekerd voor WW, ZW en WIA en bouwen na 26 gewerkte weken pensioen op. Daarnaast bouwen ze een reservering op van 25 vakantiedagen per jaar, krijgen ze 8% vakantiegeld en kunnen ze aanspraak maken op de transitievergoeding die per 1 juli 2015 van kracht wordt.

 • Binding met uw personeel: Payroll werkt op basis van een uitzendconstructie. U als opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zaken als het aannemen van uw personeel, het bepalen van de hoogte van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, het waarborgen van een veilige werkplek en andere aangelegenheden die voor een goede gang van zaken binnen uw bedrijf en voor uw personeel van belang zijn. Zo houdt u zelf de dagelijkse binding in eigen hand.

 • NEN 4400-1: Payrollplaats is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Kijk op: www.normeringarbeid.nl voor meer informatie.

Ontdek RoosterPlaats. Maak nu een gratis account aan.

Registreer nu
RoosterPlaats is gratis te gebruiken
tot 10 medewerkers

Contact

Laat het gerust weten indien u aanvullende vragen of wensen met betrekking tot Payrolling hebt.

Neem contact op